PŘIHLÁŠKA DO ATLETICKÉ PŘÍPRAVKY
AK SSK VÍTKOVICE

Sezóna 2022/2023 (děti narozené v letech 2012 - 2018)

Tréninkové skupiny pro sezónu 2022/2023

Ročníky 2012 - 2013 (Přípravka)
Ročník Tréninková skupina Tréninky léto
Tréninky zima
2012/13 Martina Lichnovská Út a Čt 16:30 - 18:00/ Městský stadion Út a Čt 16:00 - 17:00/ Gym. Hajdy
2012/13 Kristýna Štvrňová Út a Čt 17:00 - 18:30/ Městský stadion Út a Čt 18:00 - 19:00/ Městský stadion
2012/13 Pavel Červenka (VTS) Po a St 17:00 - 18:30/ Městský stadion Po a St 17:00 - 18:00/ Městský stadion
2012/13 Johana Prudká Po a St 17:00 - 18:30/ Městský stadion Po a St 18:00 - 19:00/ Městský stadion
2012/13 Honza Malura Út a Čt 17:00 - 18:30/ Městský stadion Út a Čt 17:00 - 18:00/ Městský stadion
Ročníky 2014 - 2015 (Minipřípravka)
Ročníky 2016 - 2017 (Benjamínci)
Ročník 2018 (Rodiče + děti)

INFORMACE

Pro registraci vašeho dítěte do AK SSK Vítkovice na sezónu 2022/2023 vyplňte prosím on-line přihlášku (týká se také stávajících členů). Po úspěšném přihlášení vám systém automaticky vygeneruje e-mail s potvrzením přihlášení včetně údajů, které jste do přihlášky zadali a pokynů k platbě (pokud vám email nedorazí zkontrolujte prosím také složku SPAM a hromadná pošta).

Děti prosím přihlašujte do skupiny odpovídající ročníku narození vašeho dítěte. Přihlášení do jiné skupiny (např. z důvodu trénování sourozenců apod.) vždy konzultujte s vedoucím trenérem. Vyhrazujeme si právo přesunout děti přihlášené do nesprávné skupiny jinam, případně tyto přihlášky stronovat.

Pro nové členy je přílohou potvrzovacího e-mailu také formulář pro registraci dítěte do Českého atletického svazu. Ten prosím doneste vyplněný svému trenérovi na první trénink. (Pokud vaše dítě nebude absolvovat lékařskou prohlídku zdravotní způsobilosti, vyplňte prosím datum poslední absolvované preventivní lékařské prohlídky.) Stávající již registrovaní členové formulář nevyplňují.

Výše příspěvků pro sezónu 2022/23 je stanovena na 4 500,- Kč, platí se jednorázově bezhotovostním převodem. Všechny děti řádně a včas přihlášené s uhrazenými příspěvky nejpozději do 31.8.2022 (připsáno na účet SSK Vítkovice) obdrží oddílové funkční tričko v hodnotě 500,- Kč. Děti, které nebudou přihlášeny do 31.8.2022 a nebudou mít do stejného data uhrazené příspěvky, nemají na tričko nárok. U dětí přihlášených v průběhu června až srpna je termín úhrady nejpozději do 31.8.2022, pokud se dítě přihlásí po 1.9.2022, je třeba úhradu provést do jednoho týdne od jeho přihlášení.

Platba musí obsahovat tyto údaje:

- číslo účtu: 665344/5500
- variabilní symbol: rodné číslo dítěte (stačí prvních 6 čísel)
- specifický symbol je: 1111
- do poznámky uveďte jméno dítěte

Věnujte prosím pozornost správnému zadání platebního příkazu! Platbu s neúplnými údaji nejsme schopni přiřadit ke konkrétnímu dítěti a toto dítě tak u nás v evidenci nemá příspěvky uhrazeny. Protože přihlášené děti také automaticky pojišťujeme, nebudou děti s neuhrazenými příspěvky vpuštěny na trénink.

Podmínkou platnosti Vaší přihlášky, je uhrazení členských příspěvků připsáním na účet SSK Vítkovice do stanoveného data. Všem přihláškám, které nebudou do tohoto data uhrazeny, hrozí jejich storno  a uvolnění míst ve skupinách dalším zájemcům.

První tréninky začínají v září. Informace k tréninkům naleznete ke konci srpna v sekci "Skupiny" v aktualitách trenéra, ke kterému jste se přihlásili.

pozn. Informace o jednotlivých tréninkových skupinách včetně trenérského obsazení jsou v tuto chvíli orientační, ale budeme se je snažit dodržet.

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

UPOZORNĚNÍ:
Některé tréninkové skupiny jsou již bohužel obsazené a proto je v nabídce on-line formuláře nenajdete.

INFORMACE O DÍTĚTI

Velikostní tabulka triček ZDE

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE GDPR*

1. GPDR - Souhlasím s tím, aby SSKV zpracoval a evidoval osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s členstvím a činností v rámci SSKV. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na rodné číslo.
2. GPDR - Souhlasím s tím, že SSKV je oprávněn poskytovat uvedené údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence Českého atletického svazu a současně i k vedení evidence členské základny v ČUS a rovněž k identifikaci sportovce při soutěžích.
3. GPDR - Souhlasím s fotografováním a natáčením mého dítěte v běžném režimu SSKV na všech akcích, které SSKV pořádá. Tyto fotografie mohou být prezentovány na webu SSK Vítkovice, v tisku, na CD, v publikacích, v propagačních letácích SSKV nebo na veřejnosti.
4. GDPR - Souhlasím s účastí svého dítěte na sportovních akcích a soutěžích a se zpracováním nezbytných osobních údajů dítěte za účelem realizace těchto akcí a zajištění souvisejících služeb (např. cestovní pojištění, doprava, ubytování, strava apod.) včetně případného předání těchto osobních údajů třetím osobám provádějící výše uvedené služby.
5. GDPR - Souhlasím se zveřejněním sportovních výsledků v běžném režimu SSKV na všech akcích, které SSKV pořádá. Tyto sportovní výsledky mohou být prezentovány na webu SSK Vítkovice, v dlouhodobých tabulkách a statistikách SSKV, v tisku, na CD, v publikacích, v propagačních letácích SSKV nebo na veřejnosti.


Souhlas poskytuji výhradně za tímto účelem. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je SSKV oprávněn zpracovat a evidovat i po ukončení členství mého dítěte v SSKV.
Tento souhlas mohu kdykoli odvolat, a to stejným způsobem, jako jsem jej udělil. Odvolání souhlasu působí do budoucna a nemá vliv na zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů za tímto účelem.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

1. Potvrzení o zaplacení příspěvků
2. Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (pro nové členy)

Pokud požadujete potvrzení o zaplacení příspěvků pro pojišťovnu, pošlete prosím vyplněný formulář pro pojišťovnu na email r.struhalova@seznam.cz.