Nábor na sezónu 2020/21 je ukončen!

PŘIHLÁŠKA DO ATLETICKÉ PŘÍPRAVKY
SSK VÍTKOVICE

Sezóna 2020/2021 (děti narozené v letech 2010 - 2017)

Tréninkové skupiny pro sezónu 2020/2021

Ročníky 2010 - 2011 (Přípravka)
Ročník Tréninková skupina Tréninky léto
Tréninky zima
2010/11 Martina Lichnovská I. Út a Čt 16:00 - 17:30/ Městský stadion Út a Čt 16:00 - 17:00/ Gym. Hajdy
2010/11 Martina Lichnovská II. Út a Čt 17:30 - 19:00/ Městský stadion Út a Čt 17:00 - 18:00/ Gym. Hajdy
2010/11 Adéla Šnobelová Út a Čt 16:00 - 17:30/ Městský stadion Út a Čt 16:30 - 17:30/ Městský stadion
2010/11 Pavel Červenka (VTS) Po a St 17:00 - 18:30/ Městský stadion Po a St 17:00 - 18:00/ Městský stadion
2010/11 Lucka Červenková (VTS) Po a St 17:00 - 18:30/ Městský stadion Po a St 18:00 - 19:00/ Městský stadion
2010/11 Kristýna Jeřábková Út a Čt 15:30 - 17:00/ Městský stadion Út a Čt 15:30 - 16:30/ Městský stadion
Ročníky 2012 - 2013 (Minipřípravka)
Ročníky 2014 - 2015 (Benjamínci)
Ročníky 2016 - 2017 (Rodiče + děti)

Výše příspěvků pro sezónu 2020/21 je stanovena na 3 800,- Kč, platí se jednorázově bezhotovostním převodem. U dětí přihlášených v průběhu července a srpna je termín úhrady nejpozději do 31.8.2020, pokud se dítě přihlásí po 1.9.2020, je třeba úhradu provést do jednoho týdne od jeho přihlášení.
Všechny děti řádně a včas přihlášené s uhrazenými příspěvky nejpozději do 31.8.2020 (připsáno na účet SSK Vítkovice) obdrží funkční tričko ve zcela novém designu klubu.
Děti, které nebudou přihlášeny do 31.8.2020 a nebudou mít do stejného data uhrazené příspěvky, nemají na tričko nárok.

Platba musí obsahovat tyto údaje:

- číslo účtu: 665344/5500
- variabilní symbol: rodné číslo dítěte (stačí prvních 6 čísel)
- specifický symbol je: 1111
- do poznámky uveďte jméno dítěte

Věnujte prosím pozornost správnému zadání platebního příkazu! Platbu s neúplnými údaji nejsme schopni přiřadit ke konkrétnímu dítěti a toto dítě tak u nás v evidenci nemá příspěvky uhrazeny. Děti s neuhrazenými příspěvky nebudou vpuštěny na trénink.

Podmínkou platnosti Vaší přihlášky, je uhrazení členských příspěvků připsáním na účet SSK Vítkovice do stanoveného data. Všem přihláškám, které nebudou do tohoto data uhrazeny, hrozí jejich storno  a uvolnění míst ve skupinách dalším zájemcům.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

1. Potvrzení o zaplacení příspěvků
2. Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Potvrzení o zaplacení příspěvků pro pojišťovnu si můžete nechat potvrdit na sekretariátě SSK Vítkovice v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. (1. patro administrativní budovy na Městském stadioně). Pro rychlejší vyřízení si prosím připravte datum úhrady příspěvků a číslo účtu ze kterého byly uhrazeny.