PŘIHLÁŠKA DO ATLETICKÉ PŘÍPRAVKY
AK SSK VÍTKOVICE

Sezóna 2024/2025 (děti narozené v letech 2014 - 2020)

Tréninkové skupiny pro sezónu 2024/2025

Image

INFORMACE + ON-LINE PŘIHLÁŠKA

INFORMACE

Pro registraci vašeho dítěte do AK SSK Vítkovice na sezónu 2024/2025 vyplňte prosím on-line přihlášku (POZOR - týká se také stávajících členů!). Po úspěšném přihlášení vám systém automaticky vygeneruje e-mail s potvrzením přihlášení včetně údajů, které jste do přihlášky zadali a pokynů k platbě (pokud vám email nedorazí zkontrolujte prosím také složku SPAM a hromadná pošta).

Děti prosím přihlašujte do skupiny odpovídající ročníku narození vašeho dítěte. Vyhrazujeme si právo přihlášky dětí přihlášených do nesprávné tréninkové skupiny stornovat!

Zdravotní prohlídka - Dle regulí ČAS musí každý nový člen ČAS absolvovat vstupní lékařskou prohlídku podle § 4 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu a potvrdit tak svou zdravotní způsobilost k atletice. Stávající členové se zavazují, že po dobu jejich registrace v ČAS absolvují vždy jednou za 12 měsíců pravidelnou lékařskou prohlídku podle § 5 vyhlášky č. 391/2013 Sb. Pokud vaše dítě nebude absolvovat lékařskou prohlídku zdravotní způsobilosti u odborného lékaře (Klinika sportovní medicíny), předpokládáme vyšetření alespoň 1x ročně u vašeho pediatra (stačí alespoň preventivní lékařská prohlídka s kladným výsledkem.) 

Výše příspěvků pro sezónu 2024/25 je stanovena na 4 500,- Kč, platí se jednorázově bezhotovostním převodem. Všechny děti řádně a včas přihlášené s uhrazenými příspěvky nejpozději do 31.8.2024 (připsáno na účet SSK Vítkovice) obdrží oddílové funkční tričko. Děti, které nebudou přihlášeny do 31.8.2023 a nebudou mít do stejného data uhrazené příspěvky, nemají na tričko nárok. U dětí přihlášených  po 1.9.2023, je třeba úhradu provést do jednoho týdne od jejich přihlášení.

Přihláška je platná na celý školní rok (září 2024 - červen 2025) a v případě ukončení docházky na tréninky se příspěvky ani jejich část nevracejí!

Platba musí obsahovat tyto údaje:

- číslo účtu: 665344/5500
- variabilní symbol: rodné číslo dítěte (stačí prvních 6 čísel)
- specifický symbol je: 1111
- do poznámky uveďte jméno dítěte

Věnujte prosím pozornost správnému zadání platebního příkazu! Platbu s neúplnými údaji nejsme schopni přiřadit ke konkrétnímu dítěti a toto dítě tak u nás v evidenci nemá příspěvky uhrazeny. Protože přihlášené děti také automaticky pojišťujeme, nebudou děti s neuhrazenými příspěvky vpuštěny na trénink.

Podmínkou platnosti Vaší přihlášky, je uhrazení členských příspěvků připsáním na účet SSK Vítkovice do stanoveného data. Všem přihláškám, které nebudou do tohoto data uhrazeny, hrozí jejich storno  a uvolnění míst ve skupinách dalším zájemcům.

První tréninky začínají v září. Informace k tréninkům naleznete ke konci srpna v sekci "Skupiny" v aktualitách trenéra, ke kterému jste se přihlásili.

pozn. Informace o jednotlivých tréninkových skupinách včetně trenérského obsazení jsou v tuto chvíli orientační, ale budeme se je snažit dodržet.

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

UPOZORNĚNÍ:
Některé tréninkové skupiny jsou již bohužel obsazené a proto je v nabídce on-line formuláře nenajdete.

INFORMACE O DÍTĚTI

Velikostní tabulku triček naleznete tady: 60 - JR.XL a tady: S - 6XL.
Na základě lékařské prohlídky potvrzuji, že je mé dítě zdravotně způsobilé k tělesné výchově a sportu a pravidelnými tréninky neohrozí zdraví sobě, ani ostatním.*

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE GDPR*

1. GPDR - Souhlasím s tím, aby SSKV zpracoval a evidoval osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s členstvím a činností v rámci SSKV. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na rodné číslo.
2. GPDR - Souhlasím s tím, že SSKV je oprávněn poskytovat uvedené údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence Českého atletického svazu a současně i k vedení evidence členské základny v ČUS a rovněž k identifikaci sportovce při soutěžích.
3. GPDR - Souhlasím s fotografováním a natáčením mého dítěte v běžném režimu SSKV na všech akcích, které SSKV pořádá. Tyto fotografie mohou být prezentovány na webu SSK Vítkovice, v tisku, na CD, v publikacích, v propagačních letácích SSKV nebo na veřejnosti.
4. GDPR - Souhlasím s účastí svého dítěte na sportovních akcích a soutěžích a se zpracováním nezbytných osobních údajů dítěte za účelem realizace těchto akcí a zajištění souvisejících služeb (např. cestovní pojištění, doprava, ubytování, strava apod.) včetně případného předání těchto osobních údajů třetím osobám provádějící výše uvedené služby.
5. GDPR - Souhlasím se zveřejněním sportovních výsledků v běžném režimu SSKV na všech akcích, které SSKV pořádá. Tyto sportovní výsledky mohou být prezentovány na webu SSK Vítkovice, v dlouhodobých tabulkách a statistikách SSKV, v tisku, na CD, v publikacích, v propagačních letácích SSKV nebo na veřejnosti.


Souhlas poskytuji výhradně za tímto účelem. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je SSKV oprávněn zpracovat a evidovat i po ukončení členství mého dítěte v SSKV.
Tento souhlas mohu kdykoli odvolat, a to stejným způsobem, jako jsem jej udělil. Odvolání souhlasu působí do budoucna a nemá vliv na zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů za tímto účelem.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

1. Potvrzení o zaplacení příspěvků
2. Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Pokud požadujete potvrzení o zaplacení příspěvků pro pojišťovnu, pošlete prosím vyplněný formulář pro pojišťovnu na email r.struhalova@seznam.cz.